7

Insentif kerajaan Negeri Selangor untuk meningkatkan hasil perbatuan dan mineral negeri

Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. bagi tujuan meningkatkan hasil bahan mineral dan galian di bumi Selangor.

Hasil dari peningkatan usaha dan keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada rakyat Selangor melalui Program Merakyatkan Ekonomi Selangor.

Lebih lanjut: Semesta.com.my

Terkini: Peningkatan Hasil Galian